© MAEKV - Reproduction interdite - reproductie verboden
Welkom     -     Bienvenue
Mérite artistique européen            MAEKV            Europese kunstverdienste
Le M.A.E. est une asbl qui a été créée en 1979 C'est actuellement le groupement le plus important en Belgique, organisant des expositions en matière d'art plastique et graphique
E.K.V is een v.z.w die gesticht  is in 1979 Zij is in België één van de belangrijkste verenigingen die tentoonstellingen van beeldende kunstenaars en grafici organiseert
Hoge raad : Voorzitter : Schiettecatte Germain Ondervoorzitter voor de Franstalige Regio  :  Guillaume Rose Ondervoorzitter voor Nederlandstalige Regio : Monique Mol Secretaris  : Lermyte Katrien Penningmeester : Herman Verlinden Algemeen afgevaardigde Waals Gewest  : Julian Van Bur Artistiek Raadgever :  Van Bur Julian Artistiek Raadgever :  Delvaux Eric Artistiek Raadgever : Guillaume Rose Artistiek Raadgever :  Leroy Jean-Paul Artistiek Raadgever :  Mattina Françoise Artistiek Raadgever :  Zienowicz Edmond
Le Conseil supérieur : Président : Schiettecatte Germain Vice-Présidente Région francophone  : Guillaume Rose Vice-Présidente Région néerlandophone :  Monique Mol Secrétaire  : Lermyte Katrien Trésorier : Herman Verlinden Déléguée générale région wallonne : Julian Van Bur Conseiller artistique : Van Bur Julian Conseiller artistique : Delvaux Eric Conseiller artistique : Guillaume Rose Conseiller artistique : Leroy Jean-Paul Conseiller artistique : Mattina Françoise Conseiller artistique :  Zienowicz Edmond