© MAEKV - Reproduction interdite - reproductie verboden Webmaster : beatrice.heinrich.delvaux@gmail.com
Welkom     -     Bienvenue
Mérite artistique européen MAEKV Europese kunstverdienste
Le M.A.E. est une asbl qui a vu le jour en 1979 C'est actuellement le groupement le plus important en Belgique, organisant des expositions en matiere d'art plastique et graphique
E.K.V is een v.z.w die gesticht is in 1979 Zij is in Belgie een van de belangrijkste verenigingen die tentoonstellingen van beeldende kunstenaars en grafici organiseert
Hoge raad : Voorzitter : Schiettecatte Germain Ondervoorzitter : Guillaume Rose Secretaris : Béatrice Heinrich Penningmeester : Herman Verlinden Algemeen afgevaardigde Waals Gewest : Eric Delvaux Artistiek Raadgever : Van Bur Julian Artistiek Raadgever : Delvaux Eric Artistiek Raadgever : Guillaume Rose Artistiek Raadgever : Verlinden Herman Artistiek Raadgever : Mattina Françoise
Le Conseil supérieur : Président : Schiettecatte Germain Vice-Présidente : Guillaume Rose Secrétaire : Béatrice Heinrich Trésorier : Herman Verlinden Délégué général région wallonne : Eric Delvaux Conseiller artistique : Van Bur Julian Conseiller artistique : Delvaux Eric Conseiller artistique : Guillaume Rose Conseiller artistique : Verlinden Herman Conseiller artistique : Mattina Françoise
KBC BE 22465-3165901-47